NAČÍTÁM...
 

Právní služby

Při nákupu a prodeji nemovitosti se většinou lidé neobejdou bez pomoci odborníků. Nejedná se totiž o transakce, které by byli lidé zvyklí provádět běžně, spíše se jedná o jeden či dva případy v průběhu života. Prodej nemovitosti je také poněkud složitější, než prodej jiných věcí (např. elektronika, automobil, apod.). Vlastnické právo k nemovitosti se nabývá na základě rozhodnutí správního orgánu vkladem do katastru nemovitostí, nemovitosti je tedy potřeba ve smlouvě správně identifikovat, zajistit, že ve smlouvě budou uvedeny parcelní čísla pozemků, které strany hodlají převést atd. Složitost realitních obchodů navyšuje i nový občanský zákoník, který přináší řadu změn, z nichž většina není laické veřejnosti běžně známa. V neposlední řadě bývá prodej nemovitosti transakcí o relativně vysoké finanční hodnotě a s ohledem na skutečnost, že splnění smlouvy v podobě převedení vlastnického práva nastává až vkladem do katastru nemovitostí (t.j. až po nějaké době od podpisu smlouvy), je třeba také vyváženě a pro obě strany co možná nejbezpečněji nastavit podrobnosti zaplacení kupní ceny.

V případě prodeje nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře bývá zvykem, že realitní kancelář pro klienty zajistí veškerý potřebný servis včetně právních služeb. Společnost e-Finance, a.s., realitní divize ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Jáchyma Kanarka je Vám připravena při prodeji, pronájmu či darování nemovitostí nabídnout profesionální právní poradenství. Kromě toho, že spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, působí v naši realitní kanceláři zkušení právníci, kteří Vám zaručí právní bezpečí při prováděné transakci.

Komunikace může probíhat on-line prostřednictvím elektronické pošty nebo při osobních jednáních, podle toho, co bude nejlépe vyhovovat Vám. V případě realizace úschovy finančních prostředků a listin je nutné osobní jednání pro kontrolu totožnosti osob, pro něž je úschova prováděna.

Naše služby zahrnují: