NAČÍTÁM...
 

Kompletní realitní servis

Naši realitní makléři jsou profesionály na trhu s nemovitostmi věnující individuální pozornost každému klientovi. Jsou připraveni vyjít vstříc Vašim individuálním požadavkům. Budou s Vámi v kontaktu a budou Vám k dispozici kdykoli to bude potřeba. Budou se odpovědně věnovat Vaší zakázce až po její úspěšnou realizaci.

Naše marketingové oddělení pravidelně vypracovává a vyhodnocuje marketingovou strategii a přizpůsobuje ji aktuálnímu stavu na realitním trhu. Zahrnutím klasických a moderních metod prezentace nemovitostí zajistí maximální propagaci Vaší nabídky. Měří ohlas na každou nabídku a v případě potřeby navrhuje ve spolupráci s realitními makléři a klienty nová řešení vedoucí k úspěšné realizaci zakázky.

Naše právní oddělení zajistí veškerou nezbytnou dokumentaci k realizaci Vaší nabídky. Zajistí bezpečné dokončení obchodního případu, včetně přípravy potřebných smluv a zápisu převodu nemovitosti do katastru nemovitostí. U vybraných obchodních případů provádí dražby nemovitostí. Od samotného počátku je připraveno zodpovědět všechny Vaše dotazy, týkající se právní stránky prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti.

Naše administrativní oddělení zajišťuje nezbytnou administrativní podporu, koordinaci prohlídek a koordinaci komunikace mezi případnými zájemci, makléři pečujícími o nabídku a klienty. Ve spolupráci se smluvními soudními znalci také zajišťuje provedení znaleckého posudku nemovitosti.

Profesionální realitní servis klientům prodávajícím nebo pronajímatelům

Profesionální realitní servis klientům kupujícím nebo pronajímatelům